ROK 2021

Dátum
doručenia
Dátum
zverejnenia
Číslo faktúry Dodávateľ
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-1.pdf (323045) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-2.pdf (250769) SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-3.pdf (255710) SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-4.pdf (253500) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-5.pdf (263068) VEPOS - SKALICA s.r.o.
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-6.pdf (228319) ORANGE Slovensko, a.s.
04.02.2021 04.02.2021 FA-2021-7.pdf (255332) SPP, a.s. Bratislava
04.02.2021 05.02.2021 FA-2021-8.pdf (243970) MAJA SR s.r.o., Skalica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-9.pdf (323275) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-10.pdf (221479) PROFIS, spol. s r.o., Holíč
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-11.pdf (230034) ČOV SKALICA, s.r.o.
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-12.pdf (465051) BVS, a.s., Bratislava 29
12.02.2021 12.02.2021 FA-2021-13.pdf (278530) ALKOMA s.r.o., Trenčín
15.02.2021 15.02.2021 FA-2021-14.pdf (256096) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
18.02.2021 18.02.2021 FA-2021-15.pdf (216081) LOVI s.r.o , Skalica
22.02.2021 22.02.2021 FA-2021-16.pdf (186922) ORANGE Slovensko, a.s.
26.02.2021 26.02.2021 FA-2021-17.pdf (292465) BAL TIP Slovakia,s.r.o., Skalica
02.03.2021 02.03.2021 FA-2021-18.pdf (262726) SPP, a.s. Bratislava
02.03.2021 02.03.2021 FA-2021-19.pdf (323226) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-20.pdf (251237) Asoc.vzdel. v soc.práci KSP, Banská Bystrica
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-21.pdf (277157) Hauerland spol. s r.o., Bratislava
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-22.pdf (213935) MAJA SR s.r.o., Skalica
08.03.2021   08.03.2021 FA-2021-23.pdf (170631) RVC Senica, s. r. o. 
09.03.2021     09.03.2021 FA-2021-24.pdf (176546) ČOV SKALICA, s. ro. 
09.03.2021 09.03.2021 FA-2021-25.pdf BVS, a. s. 
12.03.2021 22.03.2021  FA-2021-26.pdf  ELGAS, k. s. Považská Bystrica
23.03.2021 26.03.2021 FA-2021-27.pdf (181278) ORANGE Slovensko, a. s. 
24.03.2021 25.03.2021   FA-2021-28.pdf (167511) JUB MIX s. r. o. 
25.03.2021 26.03.2021 FA-2021-29.pdf (180833) FNsP Skalica, a. s. 
25.03.2021 26.03.2021 FA-2021-30.pdf (158823) JUB MIX s. r. o. 
30.03.2021 30.03.2021 FA-2021-31.pdf (165837) PELKO, s. r. o. Kopčany
30.03.2021 30.03.2021 FA-2021-32.pdf (249024) BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-33.pdf (185732) ČOV SKALICA, s. r. o. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-34.pdf (205174) SPP, a. s. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-35.pdf (285870) ELGAS, k. s. 
12.04.2021 13.04.2021 FA-2021-36.pdf  AZ kanalizácie, s. r. o. 
12.04.2021 12.04.2021 FA-2021-37.pdf (264625) Up Slovensko, s. r. o
12.04.2021 16.04.2021 FA-2021-38.pdf (159035) Recall electronics
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-39.pdf (273758) BVS, a. s. 
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-40.pdf (146741) BOGA PARTNERS, s. r. o. 
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-41.pdf (186020) MAJA SR s. r. o. 
14.04.2021 16.04.2021 FA-2021-42.pdf (391645) ELGAS, s. r. o. 
15.04.2021 16.04.2021 FA-2021-43.pdf (355183) GUR computers
19.04.2021 19.04.2021 FA-2021-44.pdf (312844) ELEKTRO Lukáš Novák
20.4.2021       26.4.2021     FA-2021-45.pdf  ORANGE Slovensko, a. s. 
5.5.2021 7.5.2021 FA-2021-46.pdf  GUR Computers
26.4.2021 26.4.2021 FA-2021-47.pdf  BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
5.5.2021 7.5.2021 FA-2021-48.pdf  PROFIS, spol. s r. o. 
5.5.2021 12.5.2021 FA-2021-49.pdf  ČOV SKALICA, s. r. o.
5.5.2021 12.5.2021 FA-2021-50.pdf  MAJA SR s. r. o. 
11.5.2021 19.5.2021 FA-2021-51.pdf (497933) BVS, a. s. 
14.5.2021 19.5.2021 FA-2021-52.pdf (345501) BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
18.5.2021 19.5.2021 FA-2021-53.pdf (379655) KOHI-MARKET s. r. o. 
14.5.2021 20.5.2021 FA-2021-55.pdf (381972) ELGAS, k. s. 
17.5.2021 31.5.2021 FA-2021-56.pdf (359301) ORANGE Slovensko, a. s. 
28.5.2021     31.5.2021 FA-2021-57.pdf (272731) BOGA PARTNERS, s. r. o. 
28.5.2021 31.5.2021 FA-2021-58.pdf (438453) BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
5.5.2021 6.5.2021 FA-2021-59.pdf (430503) ELEKTROSPED, a. s. 
30.4.2021 30.4.2021 FA-2021-60.pdf (322133) OLA LC s. r. o. 
1.6.2021 4.6.2021 FA-2021-61.pdf (369462) Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
4.6.2021 4.6.2021 FA-2021-62.pdf (283676) GUR Computers
4.6.2021 8.6.2021 FA-2021-63.pdf (312083) ČOV SKALICA, s. r. o.
5.6.2021 8.6.2021 FA-2021-64.pdf  MAJA SR s. r. o. 
5.6.2021 8.6.2021 FA-2021-65.pdf (287434) Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
9.6.2021 9.6.2021 FA-2021-66.pdf (374824) SPP, a. s. 
9.6.2021 9.6.2021 FA-2021-67.pdf (376404) SPP, a. s.
9.6.2021 9.6.2021 FA-2021-68.pdf (478320) BVS, a. s. 
10.6.2021 10.6.2021 FA-2021-70.pdf (350978) ELGAS, k. s. 
15.6.2021 15.6.2021 FA-2021-71.pdf (230165) AZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál. službách

 

Kontakt

Mgr. Michaela Havelkova - riaditeľka n.o. Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 9
909 01 Skalica
mobil: 0915 768 652 havelkova.michaela@mesto.skalica.sk