POĎAKOVANIE TRNAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU

12.11.2021 10:48

ocenenia - Trnavský samosprávny kraj

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Skvalitňovanie životných podmienok pre deti, mládež, seniorov a dospelých klientov v azylovom dome Útulok Cesta v Skalici" v sume 1 000,- EUR Trnavskému samosprávnemu  kraju. Z projektu bolo zrealizované: výrub smreka a krov, povrchové odstránenie koreňov, zarovnanie terénu na ploche celého dvora a umiestnenie stojanov na sušiace šnúre.

 

Kontakt

Mgr. Michaela Havelkova - riaditeľka n.o. Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 9
909 01 Skalica
mobil: 0915 768 652 havelkova.michaela@mesto.skalica.sk