POĎAKOVANIE Nadácii Volkswagen Slovakia

22.03.2021 14:37

    Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Skvalitňovanie životných podmienok pre mamičky s deťmi v azylovom dome Útulok Cesta v Skalici" v sume 3 465,- EUR Nadácii Volkswagen Slovakia. Z poskytnutého grantu bolo zakúpených 10 ks šatníkových skríň, 5 ks poschodových postelí s roštom a 11 ks matracov.

Kontakt

Mgr. Michaela Havelkova - riaditeľka n.o. Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 9
909 01 Skalica
mobil: 0915 768 652 havelkova.michaela@mesto.skalica.sk