POĎAKOVANIE MESTU SKALICA ZA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

02.11.2017 17:43

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Mesta Skalica sa opätovne aj v tomto roku 2017 uskutočnilo družobné stretnutie seniorov Denného Centra Skalica s Denným centrom Myjava. 

Prostriedky z dotácie boli použité na autobusovú prepravu a občerstvenie pre seniorov.

Kontakt

Mgr. Michaela Havelkova - riaditeľka n.o. Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 9
909 01 Skalica
mobil: 0915 768 652 havelkova.michaela@mesto.skalica.sk