Poďakovanie Mestu Skalica za finančnú podporu

10.10.2018 10:35

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Mesta Skalica sa opätovne aj tento rok mali možnosť stretnúť seniori z Denného centra Skalica s Denným centrom Myjava. Družobné stretnutie seniorov sa uskutočnilo 15.5.2018 v Dome kultúry v Skalici. 

Prostriedky z poskytnutej dotácie v sume 500,- EUR boli použité na zabezpečenie priestorov Domu kultúry a občerstvenie seniorov. 

Kontakt

Mgr. Michaela Havelkova - riaditeľka n.o. Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 9
909 01 Skalica
mobil: 0915 768 652 havelkova.michaela@mesto.skalica.sk