Archív článkov

12.11.2021 10:48
Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Skvalitňovanie životných podmienok pre deti, mládež, seniorov a dospelých klientov v azylovom dome Útulok Cesta v Skalici" v sume 1 000,- EUR Trnavskému samosprávnemu  kraju. Z projektu bolo...
22.03.2021 14:37
    Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Skvalitňovanie životných podmienok pre mamičky s deťmi v azylovom dome Útulok Cesta v Skalici" v sume 3 465,- EUR Nadácii Volkswagen Slovakia. Z poskytnutého grantu bolo zakúpených 10 ks...
08.10.2019 06:50
Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Skvalitnenie sociálnych služieb krízovej intervencie v Azylovom dome Útulok Cesta v Skalici" v sume 1 629,- EUR Trnavskému samosprávnemu kraju. Z projektu bolo zakúpených 11 ks postelí s matracom. 
28.01.2019 20:21
Vďaka finančnej podpore 500,- Eur, ktorú nám darovalo občianske združenie Kvarteto formou Darovacej zmluvy, sa nám podarilo zorganizovať zájazd  do Slovenského národného divadla na divadelné predstavenie  "Apartmán v hoteli Bristol". Predstavenie sa konalo pri príležitosti...
10.10.2018 10:35
Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Mesta Skalica sa opätovne aj tento rok mali možnosť stretnúť seniori z Denného centra Skalica s Denným centrom Myjava. Družobné stretnutie seniorov sa uskutočnilo 15.5.2018 v Dome kultúry v Skalici.  Prostriedky z poskytnutej dotácie v sume 500,- EUR boli...
22.12.2017 08:21
Aj v tomto roku navštívil Ježiško azylový dom v Skalici. Vďaka  štedrým darcom a dobrým ľudom, ktorí venovali potraviny a darčeky mohli klienti prežiť čarovnú atmosféru Vianoc, započúvať sa do tónov kolied, pochutiť si na vianočnom pečive, ktoré sami upiekli a tiež nechýbala výborná...
02.11.2017 17:43
Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Mesta Skalica sa opätovne aj v tomto roku 2017 uskutočnilo družobné stretnutie seniorov Denného Centra Skalica s Denným centrom Myjava.  Prostriedky z dotácie boli použité na autobusovú prepravu a občerstvenie pre seniorov.
10.10.2017 12:45
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica, Prevádzka: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, 909 01 Skalica   VÁS POZÝVA NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ v Nocľahárni  30. - 31.10.2017 v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod. -      bezplatne Vám bude poskytnutý...
03.08.2017 12:21
  Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica organizuje LETNÚ POTRAVINOVÚ ZBIERKU  v mesiacoch JÚL - AUGUST 2017 Darované potraviny a hygienické potreby môžete priniesť v akomkoľvek čase priamo do Azylového domu - Útulku Cesta v Skalici, Nádražná 33/E, tel. kontakt...
09.04.2015 12:02
Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.
Záznamy: 1 - 10 zo 10

Kontakt

Mgr. Michaela Havelkova - riaditeľka n.o. Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 9
909 01 Skalica
mobil: 0915 768 652 havelkova.michaela@mesto.skalica.sk